"Ha rugalmas megoldást keres..."

Általános Bérleti Feltételek

Életkorhatár: gépjárműveinket 18 év alatti személyek nem vezethetik. 18 és 21 év közötti személy is bérelhet gépjárművet, melynek a bérleti díjon felül plusz költsége van. /3.000HUF+ÁFA/

Jogosítvány: minden bérlőnek rendelkeznie kell minimum 1 éve érvényes "B" kategóriás jogosítvánnyal.

A bérleti időtartam alapegysége 24 óra, amit az autó átadásának időpontjától számít a bérbeadó. Türelmi idő 1 óra, ezen túlmenően is késik az autó leadása, úgy egy újabb bérleti nap kerül felszámításra.

Az gépjármű átadásra és leadása nyitva tartáson túl is lehetséges, de ezt előre kell egyeztetni, ennek a szolgáltatásnak extra díja nincs.

A bérlet során szerzett büntetések: a bérautó elvesztett dokumentumai és a bérautóból eltulajdonított személyes tárgyak a bérlőt terhelik anyagilag. A gyorshajtással, parkolással és egyéb közlekedési kihágással kapcsolatos bírságok is a bérlőt terhelik. Az okmányok pótlási díján és a bírságokon felül egyszeri 6.000HUF+ÁFÁ-s ügyintézési díj kerül felszámításra.

Az autó elvesztett kulcsának pótlása a bérlő anyagi felelőssége csakúgy, mint az emiatt szükséges zárcsere költsége.

Visszaadáskor az autó átadás kori állapotban kell legyen, minden esetben tele tankkal. A gépjármű tisztításáért 6.500HUF+ÁFA kerül felszámolásra.

A bérlő felelős az autón keletkező új sérülésekért, melyeket az autó visszaadásakor észlel a bérbe adó, még olyan esetben is, amikor a bérlő nem lehet jelen az autó átadásakor.

Amennyiben a bérautót ellopják a bérlet folyamán, a kulcsot és a forgalmi engedélyt azonnal vissza kell szolgáltatni a bérbeadónak. Ellenkező esetben a bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik a bérelt autó beszerzési értékéig.

A javításokat szakemberrel kell végeztetni és minden esetben bérbeadó engedélye szükséges! A szakszerűtlen használatból eredő károkat a bérlőnek meg kell téríteni.

A bérleti díj: gépjármű bérlés esetén a bérleti díj teljes összegét minden esetben előre kell megfizetni.

Számlázással kapcsolatos panaszok csak a számla kézhezvételétől számított 14 napon belül fogadhatók el.

Biztosítás: A bérelt gépjárművek mindegyike rendelkezik a törvényileg előírt kötelező felelősségbiztosítással. Ennek összegét a bérleti díj tartalmazza.